Seata 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

agad

agam

a' cluich

     a-mach 

a-staigh

a-steach

airson

aon

bh' ann

càite

carson

chaidh

chluich

chuir

chun

clann

don

iad

Is

latha

leam

leum

math

mòr

's e

sibh

sin

sinn

sìos

suas

taigh

 

th' ann

 

thog

 

thu

 

thuirt

 

faod

nuair

uile