Seata 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

againn

agamsa

aice

aige

aodann

a bheil

a' coimhead

a' dèanamh

a-mach

a-steach

ag airraidh

ag innse

an-dè

an-diugh

buidhe

cha robh

cha toil

choimhead

chòrd

chuidich

chunnaic

còig

còmhla ri

daoine

dearg

dhà

donn

dubh

duine

eile

falbh

faodaidh

fhuair

geal

ghabh

h-uile

is toil

an uairsin

ràinig

rinn

rudan

ruith

sgoil

sia

thàinig

thòisich

trì

uaine