Seata 5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Am Faoilleach

An Gearran

Am Màrt

An Giblean

An Ceitean

An t-Ògmhios

An t-Iuchar

An Lùnastal

An t-Sultain

An Dàmhair

An t-Samhain

An Dùbhlachd

bliadhna

seachdain

a bhon-dè

toilichte

chan urrainn

mu dheidhinn

èisteachd

fuireach

dh’fhosgail

dh’iarr

dh’fhàg

dh’fhalbh

dìnnear

deoch

deiseil

àireamh

seòrsa

brèagha

seachad

fliuch

antaidh

uncail

timcheall

barrachd

sgiobalta

leabhar

duilleag

uinneag

tidsear

thàinig

ràinig

deireadh

dìreach